Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
 
Filtreler Yağ Tutucular

Atıksulardaki yagın fiziksel yöntemler ile giderilmesi amacıyla imal edilen çelik, paket yag ayırma birimidir.Fiziksel özelliginden dolayı (suya göre yogunlugu az oldugundan) yagın ünitenin yüzeyinde toplanması saglanır. Yaglı su, yag tutucu tankı içinden laminer akımla geçirilir. Akıs sırasında, yogunlugu suyun yogunlugundan daha küçük olan yag zerrecikleri yag tutucunun yüzeyine dogru yükselir. Yag tutucudan atıksuyun geçirilmesi sırasındaki hız, ünitenin boyutları belirlenirken esas alınacak temel kriter olmaktadır. Haznenin boyutları, yag tutucu çıkısına kadar, atıksu içindeki yagın, yüzeyde toplanmasını saglayacak sekilde tasarlanır. Ünite üzerine toplanan yag, ayarlanabilir bir savak vasıtasıyla sistemden uzaklastırılır .

Physical methods in order to eliminate the oil in waste water the steel manufacturing, packaging is the unit of oil separation. Because of the physical properties (density less than water is) the oil collecting on the surface of the unit is provided. Oily water, oil seperation tank inside the with laminar flow passing. During flow, density to density of water is smaller than the oil particles toward go up the surface of the oil seperator. While passing from the oil seperator of wastewater speed, the size of the unit are determined based on the basic criteria are. The size of the reservoir, until the oil seperator output, waste-water in the oil on the surface are designed to ensure the collection. Unit collected on oil, through an adjustable weir will be removed from the system.

 

 

 

 
 
  standart features
   
ISt 37 can be manufactured are protected
  against corrosion with epoxy.
AISI 304 or 316 stainless steel can be
  produced.
Kagıt endüstrisi
Be used according to the scene, where can
  be mounted above
Is easy to install, DIN 4040 and 4041 is
  appropriate.
standart özellikleri
St 37 saçtan imal edilerek epoxy ile korozyona
  karsı korunur.
Paslanmaz çelik malzemeden imal edilerek uzun
  ömürlü olması saglanır.
Kullanılacagı mahale göre, yer üstüne veya yer
  altına monte edilebilir.
Montajı kolaydır, DIN 4040 ve 4041 uygundur.
   

 

 
karıstırıcılar mixers

 

 

 
Karıstırıcılar, hem atıksu arıtma tesislerinde, hem de içme suyu arıtma
tesislerindeki uygulamaları ile genis bir kullanım alanına sahiptir. En küçük paket arıtmalardan büyük sehir arıtmalarına kadar her ölçekte kullanılırlar. 10000 cps'e kadar olan ortamlar için 30 veya 120 d/d olarak üretilen bu tip karıstırıcılarda mil, redüktör çıkısına elastik kaplinle baglanır. Karıstırıcının tanka montajı gövde alt kısmındaki flansla yapılır. Bu seri 2.2 kW'a kadar standart, daha büyük güçler için de özel olarak üretilmektedir. Mixers, wastewater treatment plants and drinking water treatment plants as well as the applications have a wide application areas. Most small packages of all sizes to treatment big cities are used to treatment. Operating conditions up to 10000 cps, shaft is connected to the gearbox outlet withan elastic coupling fort he mixers produced as
30-120 rpm. The mixer is mounted to the tank with the flange at the
lower parts of the frame. The production of this series is standardized
up to 2.2 kW, and for bigger power requirements upon request.