Language

 

Katalog


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
 
Aerators

aerators havalandırıcılar

  standart özellikleristandart özellikleri
Ithal veya yerli redüktörlü
St37+ epoxy kaplı gövde
Yüzer konstrüksiyonu 3 kollu bir düzenek
  üzerine monteli, 3 adet St37+ epoxy
  kaplı dubadan olusmaktadır
Düsey konumlu saft st 37 +epoxy kaplı olarak imal
  edilmekte olup , istendiginde AISI304 veya 316 kalite
  paslanmaz çelik olarak da imal edilebilir,
Havuz derinligine göre emme konisi
  uzatılarak aeratörün etkili derinligi artırılabilir
   
  standart features
Imported or local reducer
ST37 + epoxy-coated body
Mechanism mounted on a floating arm
  construction 3, consists of 3 pieces ST37 + epoxy-
  coated barge
St 37 + epoxy-coated shaft vertical position as being
  manufactured and as want AISI 304 or 316 quality
  stainless can be produced
Effective depth of aerator can be increased by suction
  cone extend according to tank depth
   

 

 

 

rit classifier grit
disk tip membran difüzörler

  jet aeratörler

jet aeratorsr

  Aerojet tipi aeratör'ün 7.5, 15 ve 18.5 kW'lık modelleri mevcuttur. Duba kullanılarak atıksu üzerinde harhangi bir noktada çalıstırılabilir.
Loop aeratör sistemi ile yüksek verimde çalısır, duba ile su kotundan bagımsız çalısabilir.
Teknik Bilgiler Agırlık: 110 - 180 kg
Motor: 7.5 - 18.5 kW
Dönüs Hızı: 1400d/d
Aeratör Boyu: 2550 - 2650 mm
Aeratör Çapı: 440 mm
Verim: 1.5 kg O2 / kwh
 
Aerojet type of aerator 7.5, 15 and 18.5
kW of models are available. Barge can
be run on a point by using certain on
wastewater. It’s high efficiency runs with
the loop aerator system, with barge can
operate free from the water level.
Technical Information
Weight: 110 - 180 kg
Motor: 7.5 - 18.5 kW
Rotational Speed: 1400s/min
Aerator Height: 2550 - 2650 mm
Diameter of aerator: 440 mm
Efficiency: 1.5 kg O2 / kwh
  Fırça aeratörler evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında basarılı bir sekilde uygulanmıstır. Düsük yüklerin oldugu basit oksidasyon hendeklerinden, daha yüksek yüklerdeki petrokimya ve ilaç endüstrisinden gelen atıksulardan veya gıda proseslerinin içeriginden kaynaklanan atıksulara kadar genis bir uygulama aralıgı mevcuttur. Tesislerdeki düsük ve yüksek Organik yükler gibi çesitli görevlerde en iyi sekilde, fırça aerator ve karıstırıcının uygun kombinasyonları tarafından ele alınıp uygulanabilir. The brush aerator has proven a success for municipal and industrial wastewater treatment. The variety of applications
ranges from simple oxidation ditches for low connection loads up to large-scale wastewater treatment plants, from wastewaters originating from food processing which often have a one-sided content or demanding wastewaters coming from the pharmaceutical and petrochemical industry.
For plants with less loads the circulation process receives priority whilst for higher loads additional aeration rates are required. These diverse tasks can be optimally handled by suitable combinations of the brush aerator and agitator.