Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
 
Thickeners Scrapers
 

Dairesel sıyırıcıları farklı sekillerde gruplandırmak mümkün. Tahrik sekline göre; merkezden tahrikli, sabit köprülü sıyırıcılardan veya çevreden tahrikli döner köprülü sıyırıcılardan bahsetmek mümkün. Döner köprülü sıyırıcılar havuz çapının yarısı, tamamı veya belirli bir oranı kadar uzunlukta tasarlanabilir. Çamurun çökeltme havuzundan ne sekilde uzaklastırılacagı ise tesisin katı madde yüküne baglı olarak verilecek bir karardır. Tabanda biriken çamur, merkezdeki çamur hunisine
sıyrılabilecegi gibi, emme boruları ile merkez yapı
içindeki boru hattına da terfi edilebilir. Her iki yöntem için de önerilebilecek pekçok alternatif çözüm bulunmaktadır. Bunların yanısıra, sıyırıcı köprüsünün tipi de önemli seçim kriterlerindendir. Bunun için size sunabilecegimiz panel, kafes, profil veya boru konstrüksiyon alternatiflerimiz bulunmaktadır.

Dikdörtgen kesitli havuzlarda kullanılan dogrusal sıyırıcılar, çogunlukla ön arıtma tesisinde, kum ve yag tutucu olarak tercih edilmektedir. Dogrusal sıyırıcılar için de en az daireseller kadar farklı gruplamalar yapmak mümkün. Enerji beslemesi kablo tamburu veya kablo arabalı yapılabilir. Tabana çökelen çamurun uzaklastırılması, air-lift sistemi ile yapılabilecegi gibi, köprü üzerinde gezen bir pompa vasıtasıyla da gerçeklestirilebilir. Emmeli tipin
yanısıra, köprüye monte sıyırma bıçaklarının, çamuru
sürekli kanalın bir ucundaki çamur kanalına sıyırması
seklindeki uygulamalar da bulunmaktadır.
 

belt pres

Scrapers are used in linear rectangular pool, often in pre-treatment plants, sand and oil are preferred as the holder. Scrapers at least for linear circular as possible to make different groups. Power supply cord or cable drum trolley can be made. Removal of sludge deposited on the base, as can be done with air-lift system, the bridge can be performed on the browsing through a pump. Must be absorbed as well as the type of bridge-mounted blades scraping the sludge from one end of the continuous channel to channel sludge also has applications in the form of stripping.
 

Possible to group users in different ways circular scraper. According to the drive way, centrally driven, fixed bridge scraper or from the environment driven rotary scraper bridge possible to talk about strippers. Scrapers half bridge rotary diameter pool, complete or up to a certain length can be designed for. From the pool of sludge settling out how the plant solids depending on the load will be given a decision. The sludge accumulated at the base, the center can be peeled off into the sludge like a funnel, with suction pipes in the pipeline to the center structure also can be promoted. Both methods can be recommended for many alternative solutions are available. Also, the type of scraper bridges are also important selection criteria. For this, we can offer you panel, lattice, profile or pipe construction alternatives are available.

Çamur yogunlastırma, çamurdaki su oranının çamurun hala akıcı ve pompalanabilir kalacagı kıvama kadar azaltılması islemidir. Yogunlastırma esas olarak kendisini takip eden çamur susuzlastırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır. Genel olarak ham çamur yogunlastırma tankına merkezden beslenmektedir. Tabanda yer alan sıyırıcı bıçaklar ile çamur tank merkezindeki çukura itilirken, çamur buradan susuzlastırma için emilir. Çogunlukla yogunlastırıcılarda çamurun hafif karısımını temin etmek için sıyırıcı kollarına düsey çubuklar yerlestirilmektedir. Sürekli beslemeli tip yogunlastırıcılarda çamur üst suyunun uzaklastırılması için dalgıç perde ve savak sistemi kullanılmaktadır. Kesikli sistemlerde ise çamur üst suyunu dekante edecek düzenler bulunmaktadır.

Sludge thickening is the process of increasing the solids content of sludges from primary and/or secondary settling tanks. The process serves to reduce the size of the subsequent sludge dewatering steps. The influent sludge is fed to the center of the tank and the thickened sludge on the tank bottom is pushed into and central hopper by the scraper blades, from where it is drawn off either hydrostatically or by a pump and sent to further sludge processing steps. Generally, a picket fence structure is installed on the scraper arms for gentle mixing of the settled sludge for better consolidation. In continuously fed sludge thickeners, the supernatant is collected by peripheral weirs while in intermittent feed system alternate are used for decanting the supernatant.

belt pres