Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
Filters Bio Separators Mixers

 

 

Filtre seçim tablosu 10m /saat filtrasyon hızı için hazırlanmıstır. Farklı hızlılar için izlenecek yol, debiyi seçilen hıza bölerek bulunacak filtre yüzeyine göre uygun tipteki, filtre modelini
seçmektedir. Genel kabul su ve pis su filtrasyonunda, 5-15m/saat yüzme havuzu filtrasyonunda 20m/saat hızlardır.

Filter selection table 10m / h filtration rate to be monitored for a fast way to prepared. Different, flow rate of the selected speed will be divided into types according to the surface of the filter, the filter pattern is selected.

 

  aktif karbon filtreleri active carbon filters

 

 
Aktif karbon, sularda; renk, tat, koku giderici oldugu gibi çözülmemis organik ve organik olmayan kirliliklerinde arıtılmasında kullanılmaktadır. Aktiflestirme islemi ile yüzey alanı yaklasık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler. Tekli Sistemler; Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden olusan bu sistemler; su kullanımının günlük debi olarak az oldugu noktalarda tercih edilir. Dublex Sistemler; Sistem bir otomasyon valfi ve iki gövdeden olusmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaçlarında ise, sistem iki otomasyon valfi, iki gövdeden olusur. Bir cihaz serviste yumusak su verirken diger cihaz geri yıkama (rejenerasyon) yapmaktadır. Genel olarak saatlik pik debin yüksek oldugu
yerlerde tercih edilir. Sudaki klor ve organik madde miktarı yüksek oldugunda da mineral miktarını saglamak için dublex sistem tercih edilebilir. Triplex Sistemler; Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden olusan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yıkama yapmaktadır. Karbon filtrelerde çok nadiren kullanılan bu sistemler suda bulanıklıgın da bulundugu durumlarda kum filtre kullanılmıyor ise trecih edilir. Daha sık geri yıkama yapıldıgı için sistem karbon adsorbsuyonu düsmektedir. Single Systems; A valve and a body consisting of automation, these systems, water use in the daily flow is less preferred in the point. Duplex Systems; An automation system consists of valve and two body. The higher the flow needs, the system of two automated valves, consists of two bodies. Soft water while the other device, a device service backwashing (regeneration) is done. In general, the flow rate is high, where peak hour is preferred. The amount of chlorine in the water is high in organic matter and minerals to provide the amount of duplex system may be preferred. Triplex Systems; Three-valve and three-body consisting of automation in these systems, the two devices while the service is a device backwashing. Carbon filters are used very rarely in these systems, including cases of turbidity in the water sand filters are not used in preferred. On the system for more frequent backwashing adsorpsion of carbon is falling. Activated carbon in the water; color, taste, smell as well as antioxidant unresolved non-organic and organic pollution are used in the treatment. Activation process is approximately 100 times the surface area of increased carbon minerals, organic substances are absorbed by filters.

 
 

Tekli Sistemler; Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden olusan bu sistemler; su kullanımının günlük debi olarak az oldugu noktalarda tercih edilir. Dublex Sistemler; Sistem bir otomasyon valfi ve iki gövdeden olusmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaçlarında ise, sistem iki otomasyon valfi, iki gövdeden olusur. Bir cihaz serviste yumusak su verirken diger cihaz geri yıkama (rejenerasyon) yapmaktadır. Genel olarak saatlik pik debin yüksek oldugu
yerlerde tercih edilir. Sudaki klor ve organik madde miktarı yüksek oldugunda da mineral miktarını saglamak için dublex sistem tercih edilebilir. Triplex Sistemler; Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden olusan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yıkama yapmaktadır. Karbon filtrelerde çok nadiren kullanılan bu sistemler suda bulanıklıgın da bulundugu durumlarda kum filtre kullanılmıyor ise trecih edilir. Daha sık geri yıkama yapıldıgı için sistem karbon adsorbsuyonu düsmektedir.

Single Systems; A valve and a body consisting of automation, these systems, water use in the daily flow is less preferred in the point. Duplex Systems; An automation system consists of valve and two body. The higher the flow needs, the system of two automated valves, consists of two bodies. Soft water while the other device, a device service backwashing
(regeneration) is done. In general, the flow rate is high, where peak hour is preferred. The amount of chlorine in the water is high in organic matter and minerals to provide the amount of duplex system may be preferred. Triplex Systems; Three-valve and three-body consisting of automation in these systems, the two devices while the service is a device backwashing.
Carbon filters are used very rarely in these systems, including cases of turbidity in the water sand filters are not used in preferred. On the system for more frequent backwashing
adsorpsion of carbon is falling.