Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System2

 
 
Kum Ayırıcılar
Kum Ayırıcılar KUM AYIRICILAR

kum tutucular

 

Dikdörtgen tip kum tutucular havalandırmalı ve havalandırmasız olarak atıksu arıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kum tutucuların tabanına çöken katı maddelerin tanktan uzaklastırılması için sıyırıcı sistemleri kullanılmaktadır. Kum tutucu boyunca iki yönlü olarak hareket eden sıyırıcılarla kum, kanal tabanında yer alan oluga itilmekte, buradan hava kaldırmalı veya dalgıç tip pompalarla emilerek tanktan alınmaktadır. Su ile karısık olarak bulunan bu çamur genellikle bir kum yıkama veya ayırma ünitesinden geçirilerek içinde bulunan organik
maddelerden arındırılmakta ve kum konteynerlerinde toplanarak tesislerden dısarı tasınmaktadır. Kum tutucu sıyırıcıları tek, iki, üç veya dört kanalı sıyıracak sekilde düzenlenebilmektedir. Küçük boyutlu tesislerde kum yıkama ünitesi sıyırıcı köprüsü üzerine monte edilebilmektedir.

Dairesel tip kum tutucular atıksu içinde bulunan ve uzaklastırılmamaları halinde arıtma sisteminin havalandırma ve çökeltim kademelerine giderek buralarda çökelen ve düsük akım zamanlarında borularda tıkanmalar yapan agır katı maddelerin tutulmasında kullanılırlar. Bu tip kum tutucular ufaktır ve konfigürasyonlarla kullanılırlar. Dairesel tip kum
tutucularda atıksu tanka tegetsel olarak girmekte ve radyal olarak çıkmaktadır. Tank içinde yer alan bir mikser yardımı ile sular yavas ama sabit bir tegetsel hız ile dolasmaktadır. Bu sırada agır olan kum tanecikleri tank tabanına çökelmekte ve buradan bir pompa yardımıyla emilerek toplama ve bekletme tanklarına alınmaktadır.

Rectangular tanks are commonly used for sand removal in wastewater treatment plants as in aerated and nonaerated systems. A scraper bridge is used to removal sand, which settles to the tank. The bridges which move in both directions laterally sand is scraped to the one end or the centre of the tank, from where they are removed by means or airlift or submersible type pumps. Sandwater mixture is generally washed to remove organic matter from inorganic, then they are collected within a contained to be disposed. Grit bridges can be designed as to scrape single, dual, triple and quadrant channels. For small installations, sand washing is incorporated on top of the scraper bridge.

 

grit removel systems

Circular shape grit chambers are used to catch heavy inorganic particles in wastewater in order to avoid sand to reach aeration or settling tanks and accumulate in these basins. This type of grit chambers find application in small to medium size wastewater treatment plants as single or multiple configuration. Wastewater enters into such tanks tangentially and exist radially. With the help of a slow mixer located in the tank water is contantly and continously agitated. Heavy sand particles would setle to the tank bottom during the retention period from where they are drawn and pumped to a container.