Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
 
Havalandırıcılar
 

Aeratörler havalandırma ve karıstırma amaçlı olarak her türlü atıksu arıtma tesislerinde, aerobik stabilizasyon havuzlarında, havuz ve lagün vb.su kaynaklarında kullanılabilmektedir. Havuz derinligine ve havuz boyutlarına göre uygun kapasitede seçilen aeartörün 20° C' de oksijen trasfer verimi 1,2-1,8 kgO2/kWh aralıgında olmaktadır. 1,5 kW-132kW 'a kadar degisik kapasitede imal edilen aeratörlerde 30 kW 'a kadar yerli, 37 kW ve üstü kapasitelerde ithal redüktör kullanılmaktadır.

 

Aeration and mixing all kinds of purposes as
aerator wastewater treatment plants, aerobic stabilization pools, ponds and lagoons can be used in etc.water resources. Pool and pool size according to depth in the appropriate capacity in selected of aerator 20 C in the range of oxygen trasfer efficiency is 1,2-1,8 kgO2/kWh. 1,5 kW-132kW 'were manufactured in different capacities up to 30 kW aerator until indigenous, 37 kW and higher capacities are used imported reducer.

 

grit classifier grit removal systems
  disk tip membran difüzörler

 

 
9" Disk difüzörler 230 mm. çapında olup, net membran alanı 0.041 m2'dir. Her bir membranda mümkün oldugu kadar ince kabarcıkların olusabilmesi için 6640 adet 1 mm. çapında kabarcık olusturabilen delikler vardır. Bunun yanı sıra özel durumlarda 0.25 mm - 0.5 mm - 2
mm kabarcık çapları için membranlar üretilebilmektedir. Difüzörlerde kullanılan standart membran malzemesi EPDM' dir. Ancak Silikon,
polüüretan gibi farklı membran malzemeleri kullanılabilir. 3/4" Erkek Havalandırma Borusu Baglantısı Cam Takviyeli Polipropilen Difüzör Gövdesi EPDM veya Özel Polimer Membran
Dahili Çek-Vana Özelligi Maksimum verim için membran yüzeyinde 6640 adet delik Maksimum Ömür için Konsantrik açılmıs delikler Yüksek sıcaklık dayanımı Düsük Basınç Kaybı
Günes ısınlarına karsı UV koruma Boruya kolay montaj için UDM Kolay montaj Parçası
Çalısma Aralıgı : 4-14 m³/saat
  boru tip membran difüzörler

disc type membran diffisers

 

Boru tipi membran difüzörlerden olusan bu seride, farklı hava kapasitelerine sahip modeller bulunmaktadır. 50 cm. uzunlugundaki model 6Nm3/saat, 75 cm. uzunlugundaki model 8Nm3/saat, 100 cm. uzunlugundaki model 12Nm3/saat hava geçirme kapasitesine sahiptir. Içten disli ve ¾” veya 1” baglantı seçenegine sahip bu modeller bir adaptör sayesinde kolay montaj imkanı saglamaktadır. Tüm difüzörlerin membranları standart olarak EPDM malzemeden üretilmekle birlikte, silikon membran seçenegi de mevcuttur.

pipe type membran diffusers

Formed tubular membrane diffusers in this series, different models are available with air capacity. 50 cm. model 6Nm3/saat long, 75 cm. model 8Nm3/saat long, 100 cm. Review length has the capacity to weather the model 12Nm3/saat. Internal gear and ¾ "or 1" have the option to link this model provides an opportunity for easy installation thanks to an adapter. All
as standard EPDM membrane diffusers made of materials with, silicone membrane option is also available.

9 "disc diffusers 230 mm. wide is the net membrane area of 0041 m2. Each membrane as much as possible the formation of fine bubbles can 6640 pcs 1 mm. diameter that can generate a bubble, there are holes. This, as well as in special cases 0.25 mm - 0.5 mm - 2 mm in diameter for bubble membranes can be
produced. Diffusers used standard EPDM membrane material is. But silicon, different membrane materials, such as polyurethane
available.

 

¾” Male Ventilation Pipe Connection
Glass Reinforced Polypropylene Body Diffuser EPDM or Custom Polymer Membrane Built-Check-Valve Feature
Holes on the surface of membrane 6640 for maximum efficiency Concentric opened holes for maximum life High temperature resistance Low Pressure Loss UV protection against sun rays For easy installation at the pipe easy installation part UDM Working range: 4-14 m3 / h