Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
 
Çamur Susuzlaştırıcılar
çamur susuzlaştırıcılar sludge dewatering containers  

konteynerler
containers

 

Arıtma tesislerinde yogun katı atık çıkısının oldugu ızgaralama ve çamur susuzlastırma tesislerinde konteyner sikülasyonu da bir o kadar hızlı olabilmekte. Özellikle yüksek kapasiteli tesislerde, bu konteynerlerin kolay yer degistirilebilmeleri amacıyla düsünülen konteyner istasyonları üç ana parçadan olusur:

raylar
konteyner arabası
konteyner

 

 

 

Konteynerleri tasıyan konteyner arabasının kumandası manuel yada motorlu tercih edilebilir.

In case of intensive solid waste output at the treatment plants is screening and sludge dewatering plants as fast as it can a container circulation. Especially in high-capacity plants, this easy replace container intended consists of three main parts of the container stations:

rails
containertrollyer
container

 

 

 

Containers who carrying, container trollyer manual or motorized control may be preferred.