Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens 2

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit lassifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
 
Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar

 

belt pres
 

Aeratörler havalandırma ve karıstırma amaçlı olarak her türlü atıksu arıtma tesislerinde, aerobik stabilizasyon havuzlarında, havuz ve lagün vb.su kaynaklarında kullanılabilmektedir. Havuz derinligine ve havuz boyutlarına göre uygun kapasitede seçilen aeartörün 20° C' de oksijen trasfer verimi 1,2-1,8 kgO2/kWh aralıgında olmaktadır. 1,5 kW-132kW 'a kadar degisik kapasitede imal edilen aeratörlerde 30 kW 'a kadar yerli, 37 kW ve üstü kapasitelerde ithal redüktör kullanılmaktadır.

 

Aeration and mixing all kinds of purposes as
aerator wastewater treatment plants, aerobic stabilization pools, ponds and lagoons can be used in etc.water resources. Pool and pool size according to depth in the appropriate capacity in selected of aerator 20 C in the range of oxygen trasfer efficiency is 1,2-1,8 kgO2/kWh. 1,5 kW-132kW 'were manufactured in different capacities up to 30 kW aerator until indigenous, 37 kW and higher capacities are used imported reducer.

 

  belt thickener'lar

belt thickeners

 
Çamur yogunlastırma, çamurdaki su oranının çamurun hala akıcı ve pompalanabilir kalacagı kıvama kadar azaltılması islemidir. Yogunlastırma esas olarak kendisini takip eden çamur susuzlastırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır.Belt yogunlastırıcılar yogunlastırma proseslerinde tek baslarına kullanılabilecekleri gibi beltpreslere entegre edilerek de kullanılabilirler. Standart belt genislikleri 1.000mm, 1.500mm, 2.000mm ve 2.500mm olarak aksesuarları ile birlikte temin
edilebilir.

 

belt pres
 
 
  uygulama alanları
   
Içme suyu ve endüstriyel su arıtımı
Atıksu arıtma tesisleri
Fermantasyon tesisleri
Kanalizasyon çamuru (fazla, ilk ve çürümüs çamur)
Kagıt endüstrisi
   

Sludge thickening is the process of increasing the solids content of sludges from primary and/or secondary settling tanks. Belt thickeners widely serve to reduce the size of the subsequent sludge dewatering steps in treatment plants. Belt Thickeners is used as a seperate machine to provide sludge thickening or it can be integrated with beltpress to provide better dewatering results at the end. Standart sizes are with 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm belt width and supplied with mandatory accesories.

fields of application
   
Drinking water and industrial water treatment
Wastewater treatment plants
Fermentation plants
Sewage sludge (excess, primary and digested
  sludge)
Paper industry