Language

 

 


Izgara - Screens

Izgara - Screens

Kapaklar - Penstock

Kapaklar - Penstock 2

Konveyörler - Conveyors

Konveyörler - Conveyors 2

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier

Kum Ayırıcılar - Grit Classifier 2

Havalandırıcılar - Aerators

Havalandırıcılar - Aerators 2

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers

Yoğunlaştırıcılar Sıyırıcılar Thickeners scrapers 2

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers

Filtreler Yağ Tutucular - Filters Bio Separators Mixers 2

Çamur Susuzlaştırıcılar - Sludge Dewatering Containers

Çamur Susuzlaştırıcılar-Sludge Dewatering Containers 2

Çamur ve Koku Arıtımı - Sludge and Odour Treatment

Çamur ve Koku Arıtım - Sludge and Odour Treatment 2

Temizsu Arıtma-Package System

Atıksu Arıtma-Package System 2

 
  Screens

screens

Mekanik Izgaralar
Mechanical Screen
Uygulama Alanları

Evsel ve endüstriyel atıksu

arıtma tesisleri
Pompa istasyonları
Yüzeysel su alma yapıları
Kombine kanalizasyon
sebekeleri
Applications
Municipal and industrial wastewater treatmentplants
Pump stations
Surface water intake structures
Combined sewer overflows
Avantajları
Dayanıklı paslanmaz çelik tasarım
Sürücü ve tüm yatakları su üzerinde
Güvenilir isletme, düsük bakım
Yüksek debi oranları, düsük yük kaybı
Kolay temizleme
Benefits
Sturdy stainless steel design
Drive and all bearings above water
Reliable operation, low maintenance
High flow rates, low head loss
Easy to clean
Izgaralar tarafından tutulan kaba ve ince atıklar, bünyelerinde halen su bulundururlar. Su içeriklerinin ve hacimlerinin azaltılması amacıyla gelistirilen ızgara prensipleri basitçe söyle çalısır; Izgaralarda tutulan katı atıklar konveyörle tasınarak veya ızgara sütünden direkt dökülerek ızgara presine gelir. Izgara presinin içinde bulunan helezon, ızgara atıklarını çıkıs agzına sürükler. Bu esnada gerekli basınç desarj borusunda biriken katı maddelerin agırlıgı ve sürtünmesi ile saglanmaktadır. Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan desarj edilir.
 
Solid waste materials which are caprured by screens are in big volume and their volume must be reduced by means of compacting process. Screenings washpress is developed for dewatering and compaction of screenings and it is extensivelly used in medium to large size treatment plants. It is working with backpressure principle and necessary compaction in the press is provided by backpressure which is created by accumulated solid waste in discharge pipe.

spiral kanal Izgarası

Özellikle genisligi az olan açık kanallarda kullanılan bir ince ızgara
modelidir. Evsel ve endüstriyel
atıksu arıtma tesisleri ve su arıtma
tesisleri yanı sıra birçok endüstrinin
proses suyu hazırlama tesislerinde
de kullanılabilir. Spiral kanal ızgarası,
silindirik bir ızgara teli ve bu ızgarayı
temizleyen bir spiralden ibarettir.
Atıksu kanalarına veya çalısacagı
yerlerin konumuna göre düsük
açılarda yerlestirilebilir. Izgara teli
perfore veya wedge-wire olarak
yapılabilir. Akıs esnasında ızgara
üstünde tutunan maddeler vidalı
konveyör tarafından terfi ettirildigi
gibi, sıkıstırılarak ızgaradan tahliye
edilir. Zaman kontrollü, seviye
kontrollü ya da hem zaman hem de
seviye kontrollü olarak çalısır.

spiral channel screen

This is a type of fine screen that can
be used especially in open channels
with narrow width. This type of
screen can be utilised in domestic
and industrial wastewater treatment
plants, water treatment plants, and
process water preparation plants
for various industries. It consists of
a cylindrical screen and a spiral that
cleans it. It can be positioned at an
angle of 30-50 depending on the
wastewater channel or the location
where it will operate. The screen
can be manufactured in perforated
or wedge-wire models. Screenings
accumulated on the screen during
flow are pressed and discharged,
like in screw conveyors. It can be
operated in time-controlled, levelcontrolled,
or both time- and levelcontrolled
mode.

step ızgara     step screen
       
Uygulama Alanları      

Basamaklarda tıkanma sorunu olmadıgı için

 
Blockage-free base step without plastic shoe
ızgara paneline daha iyi bir giris debisi saglanır  
Better incoming flow to the screen panel
Izgara dogrudan kanal tabanına veya bir  
The machine is installed directly on the channel
  konteyner içine monte edilebilir. Bir ters yıkama ve/vaya kanal tabanında yıkama sistemi gerekli
degildir.
    bottom or in a container. An invert recess and/or flushing system in the channel bottom
area is not required.
Modüler tasarım prensibi olan saglam  
A rugged frame construction with modular
  konstrüksiyon gövde     design principle
Zincirsiz son derece dengeli eksantrik tahrik  
An extremely stable eccentric drive system
  sistemi     without chains
Elektrik asırı yük koruma  
An electrical overload protection
Bir disli motor ile donatılmıs  
Equipped with a heavy-duty geared motor
Mükemmel bir, fiyat/performans oranı  
An excellent price/performance ratio